QTC TECH, Author at QTC LAPTOP | Laptop Phan Thiết, Laptop Bình Thuận